Vă oferim urmatoarele servicii:

  • Proiectare generala:

Reprezintă totalitatea serviciilor necesar a fi angajate de un investitor pentru edificarea şi echiparea unei construcţii, începând de la formularea intenţiei de construire (prin schiţa de temă de proiectare) până la Punerea în funcţiune a Obiectivului construit (cu excepţia serviciilor de construire-execuţie lucrări fizice) Printre activităţile proiectare generală sunt cele care ţin de studiile topografice, geotehnice, elaborarea temei de proiectare profesionalizată, studii urbanistice de amplasament, studii ce ţin de exigenţele la diversele tipuri de specialităţi de proiectare implicate, proiectare, Verificări de proiecte, Expertize tehnice după caz şi Asistenta tehnică.

  • Proiectare de specialitate:

Câteva din tipurile de specialităţi implicate sunt: topografie, geotehnica, arhitectura, tehnologie (pentru diverse domenii), structuri de rezistenţă, toată  gama de proiectare de instalaţii.

  • Proiectare intervenţii la construcţii existente:

Pe baza expertizelor tehnice întocmim studii de caz şi proiecte de consolidare pentru construcţii existente pentru a corespunde cerintelor de siguranţă actuale, cu costuri optime. În acest sens avem o experienţă bogată atât pentru clădiri civile cât şi industriale.

  • Managmentul lucrării de execuţie:

Asigurarea unei planificări şi control al activităţii sunt vitale pentru execuţia şi finalizarea la termen a unui proiect, respectând cerinţele de calitate. Acesta este scopul mana­gementului de şan­tier, alături de realizarea acestor deziderate în condiţii de siguranţă maximă a personalului angrenat.

  • Expertiza tehnică şi verificare proiecte

Expertiza tehnică are ca obiect analiza stării tehnice, a capabilităţilor unor structuri de rezistenţă a clădirilor, existente fizic sau, aceeaşi analiză pentru proiecte de structuri, elaborate;

Verificarea proiectelor la specialitatea rezistenţă-structuri este definită chiar prin enunţul prestaţiei.

  • Studii de fezabilitate

Scopul principal al studiului de fezabilitate este de a oferi informaţiile necesare proprietarului proiectului, precum şi eventualilor terţi finanţatori ai acestuia, în vederea luării unei decizii privind finanţarea proiectului (decizie pozitivă sau negativă, dimensionarea şi eşalonarea finanţării).

  • Studii si manuale de specificaţie

In cadrul firmei noastre sau realizat manuale şi studii pentru produsele: Coşurile de fum “Schidel”, Planşeele tip “LEP” şi Structurile tip hală metalică “SBS”.

TELEFON: (0040) 722 595 603

EMAIL: cerengbv@gmail.com

WEBSITE: www.cereng.ro