website-template-renumit.ro-16

CERENG CONSULT, înfiinţată în 2004  lângă sc CERENG srl (înfiinţată în 1993); în ani activităţile celor două firme au fost practic de acelaşi profil: proiectare în domeniul construcţii civile, industriale, agricole, de artă; consultanţă; expertizare tehnică şi verificare de proiecte; întocmire de studii (şi de fezabilitate) şi manuale tehnice de produse şi sisteme din domeniu. Astăzi, dintre cele două firme funcţionează numai S.C CERENG CONSULT S.R.L.

Firma a avut ca şi  colaboratori  consultanţi de specialitate recunoscuţi pe plan naţional; echipa are destulă experienţă, lucrări de referinţă de valoare şi beneficiază de experienţă, calificarea şi atestarea ca expert  tehnic în  construcţii a conducatorului (ing. Ion Filitov); firma are un mare prestigiu în piaţa de proiectare din România şi a primit o mare parte din contracte pe baza acestei recunoaşteri şi a recomandărilor clienţilor;

 Valoarea crescută a prestaţiilor firmei este dată de calificarea superioară şi experienţa echipei de specialişti (lucrul valabil în orice domeniu: important este cum se foloseşte tehnica şi tehnologia şi apoi este important şi suportul acestora care nu vine decât să potenteze şi rafineze prestaţia umană…);

Marketingul este minimal deoarece avem convingerea că în domeniul propriu de activitate – cel mai relevant şi decent prezentat mod este/şi trebuie să fie, portofoliul de lucrări prezentat pe site, care trebuie să vorbească de la sine şi deasemenea,  puterea recomandărilor clienţilor satisfacuţi de proiectele înceheiate;

 

“Ca membri ai acestei profesii, se asteaptă de la ingineri să dea dovadă de cele mai înalte standardele de onestitate şi integritate. Inginerii au un impact direct şi vital asupra calităţii vieţii oamenilor. Ca urmare, serviciile furnizate de ingineri (…) trebuie să protejeze sănătatea publică, siguranţa şi bunăstarea oamenilor. Inginerii trebuie să activeze sub un standard de comportare care se adere la cele mai înalte principii ale conduitei etice”.

Citat din Cod de etică pentru ingineri elaborat de NSPE (National Society of Professional Engineers)

TELEFON: (0040) 722 595 603

EMAIL: cerengbv@gmail.com

WEBSITE: www.cereng.ro